Surgical GonioSklep online

Soczewka Surgical Gonio Lens może być sterylizowana zarówno w autoklawie parowej jak i w tlenku etylenu (ETO). Materiały użyte w soczewce są bardzo odporne na sterylizację parową, tak aby zapewnić jej długą żywotność bez degradacji materiału ani pogorszenia uzyskiwanego obrazu. Konieczne jest zastosowanie lepkiego płynu łączącego na kontaktowej części soczewki.

Parametry i zalety:
Soczewkę może być użyta w procedurach MIGS (Minimally Invasive Glaucoma Surgery).
Możliwa jest zmiana ustawienia soczewki w stosunku do rękojeści: pozycja dla lewej ręki, dla prawej ręki, centralna.
Możliwość sterylizacji w autoklawie parowej i w tlenku etylenu.
Mały profil – wygodny przy pooperacyjnej gonioskopii zarówno dorosłych jak i dzieci.