Soczewki specjalnego przeznaczenia

 

Blumenthal Suturelsis

 

Capsulotomy

 

Iridectomy

 

MagPlus Iridectomy