Tablica do bliży - Symbole Lea / mass testSklep online

Tablica zawiera na jednej stronie linie optotypów w odstępie proporcjonalnym, a na drugiej prostokąty typu MassTest w odstępach 50%. Wielkość optotypów wynosi (ekwiwalent) od 20/400 do 20/10 (od 6/120 do 6/3). Klucz odpowiedzi wydrukowano na karcie testowej. W komplecie karty demonstracyjne i instrukcje. Rozmiar tablicy: 20.3 cm x 25.4 cm.  ( wartości wyrażone w skali  Snellen )
Odległość badania: 40 cm.