Synoptofor YZ23BSklep online

Synoptofor jest przeznaczony do badania, ćwiczenia i leczenia zeza. Podstawowy  możliwy do wykonania zakres badań to: badanie korespondencji siatkówek, dysparacja, pomiar forii, pomiar kąta zeza, pomiar szerokości połączenia, pomiar kąta konwergencji, badanie widzenia obuocznego ( fuzja, percepcja, stereopsja ), badanie fiksacji oczu, zjawisko Haidingera, powidoki.

DANE TECHNICZNE:
* wbudowany generator błysków
* wbudowany moduł zjawiska Haidingera
* 20 par slajdów
* oświetlenie LED
* powiększenie 1.65x
* średnica pola widzenia ≥ 56mm
* czerwone światło o długości fali λ = 640nm
* obrót lewej i prawej tuby wokół osi poziomej: ± 30 °
* zakres przesuwu obrazków w górę i w dół według osi: ± 10 △
* zakres przesuwu obrazków w górę i w dół wokół osi optycznej: ± 20 °
* zakres regulacji odległości badania: 45-75 mm
* regulacja błysków: ręczna lub automatyczna
* regulacja częstotliwości błysku: 30-300 /min., w 10 krokach